ร่วมกันลงพื้นที่พบปะผู้ประกอบการ


 

วันที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 16.00 น.

 


นายวิสูตร อินทรกำเนิด นายอำเภอพุนพิน , นายกฤษดา ปี้บ้านท่า ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง , นายอมร หวัดสนิท ผู้ช่วยสาธารณสุข อ.พุนพิน , ผอ.รพ.สต.หัวเตย , อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ,ฝ่ายปกครอง ม.4 ต.หัวเตย ,สมาชิก อส.ร้อย อส.อ.พุนพิน ที่ 7 และชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วในการป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) นำโดยนายสมบูรณ์ บุญเเทน ผญบ.ม.2 ต.น้ำรอบ นายอภิชาติ อินทชาติ ผญบ.ม.1 ต.น้ำรอบ พร้อมด้วย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เเพทย์ประจำตำบล และสารวัตรกำนัน ตำบลน้ำรอบ
ร่วมกันลงพื้นที่พบปะผู้ประกอบการเจ้าของตลาดนัด พ่อค้าแม่ค้าและประชาชนที่ใช้บริการตลาดนัดบ้านในสวน ท้องที่ ม.4 ต.หัวเตย อ.พุนพิน 
เพื่อให้คำแนะนำในการจัดระเบียบตลาดเพื่อความปลอดภัยตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID -19) ตามคำสั่ง จ.สฎ. ที่ 2294/2564 เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID19) ฉบับที่ 38 ลงวันที่ 17 เม.ย.64 อย่างเคร่งครัด พร้อมนี้ได้เน้นย้ำและสร้างการรับรู้มาตรการ D-M-H-T-T อยู่ห่างไว้ ใส่เเมสก์  หมั่นล้างมือ ตรวจวัดอุณหภูมิ เเละใช้เเอพไทยชนะ ให้กับพ่อค้า เเม่ค้า และประชาชนทั่วไปที่จับจ่ายซื้อสินค้าเพื่อยึดถือเป็นแนวทางในการป้องกันเเละหยุดยั้งการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19)ต่อไป