จังหวัดสุพรรณบุรี
จับกุมผู้ลักลอบจำหน่ายยาเสพติดและมั่วสุมเสพยาเสพติด

 

 

 วันที่ 19 เม.ย. 2564 เวลา 18.00 น.

 

ภายใต้การอำนวยการสั่งการของนายศรีธรรม ราชแก้ว นายอำเภอเมืองสุพรรณบุรี ควบคุมการปฏิบัติโดยน.ส.ขวัญฤทัย ไตรพรม ปลัดอำเภอ หน.กลุ่มงานบริหารงานปกครอง
มอบหมายให้นายศุภฤกษ์ ฟักฟูม ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง และกำลังพล อส. สนธิกำลังร่วมกับ เจ้าหน้าที่ทหาร มทบ.17 ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามข้องร้องเรียนกรณีมีการลักลอบจำหน่ายยาเสพติดและมั่วสุมเสพยาเสพติด บริเวณห้องเช่าทางเข้า วิถีไทยรีสอร์ท หมู่ที่ 6 ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี 

ผลการดำเนินงาน
(1)จับกุม นาย ป.(นามสมมุติ) พร้อมของกลาง ยาบ้า จำนวน 32 เม็ด แจ้งข้อกล่าวหา "มียาเสพติดให้โทษ ประเภท ที่ 1 เมทเอฟเฟตามีน (ยาบ้า) ไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย
(2)จัดทำประวัติผู้เสพฯ เตรียมนำเข้าสู่กระบวนการบำบัด จำนวน 3 ราย