ออกตรวจและเเนะนำร้านอาหารหรือสถานที่ที่จำหน่ายสุรา
หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ภายในร้าน

 


 

วันที่ 19 เม.ย.64 เวลา 22.00 น.

 

 
ภายใต้อำนวยการของนายวิสูตร อินทรกำเนิด นายอำเภอพุนพิน 
นางดวงปาริชาต เพชรรัตน์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง 
มอบหมายให้ นายกฤษดา ปี้บ้านท่า ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง , 
นายสุรวัช ชูบัว ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง ,สมาชิก อส.ร้อย อส.อ.พุนพิน ที่ 7 และชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วในการป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) นำโดยนายประเทือง โกละกะ ผู้ใหญ่บ้าน ม.5 ต.ท่าสะท้อน , นายเอกศักดิ์ คลล้ำ ผู้ใหญ่บ้าน ม.7 ต.ท่าสะท้อน พร้อมด้วย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เเพทย์ประจำตำบล และสารวัตรกำนัน ตำบลท่าสะท้อน ออกตรวจ และเเนะนำร้านอาหารหรือสถานที่ที่จำหน่ายสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ภายในร้าน , สถานบริการตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.2509 , สถานประกอบการที่เปิดให้บริการคล้ายกับสถานบริการ ในพื้นที่ อ.พุนพิน ให้ถือปฏิบัติตามคำสั่ง จ.สฎ. ที่ 2294/2564 เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID19) ฉบับที่ 38 ลงวันที่ 17 เม.ย.64 โดยเคร่งครัด พร้อมนี้ได้เน้นย้ำมาตรการ D-M-H-T-T อยู่ห่างไว้ ใส่เเมสก์  หมั่นล้างมือ ตรวจวัดอุณหภูมิ เเละใช้เเอพไทยชนะ ให้กับผู้ประกอบการเพื่อเป็นเเนวทางในป้องกันเเละหยุดยั้งการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19)ต่อไป