ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดศรีสะเกษ/ศอ.ปส.จ.ศก. 238. พิทักษ์ นครลำดวน
จับกุมผู้กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

 


วันที่ 5 เมษายน  2564  เวลา 09.00 ถึง 23.30 น. 

 


ได้ออกปฏิบัติการขยายผลจับกุมผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ภายใต้ ยุทธการ 238 พิทักษ์ นครลำดวนจังหวัดศรีสะเกษ
โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามจังหวัดศรีสะเกษ

ในเขตพื้นที่
อ.กันทรารมย์
จ.ศรีสะเกษ

ผลการปฏิบัติ ได้ร่วมกันจับกุมตัวผู้ต้องหา 
จำนวน 2 ราย.  พร้อมของกลาง
ไอซ์ น้ำหนัก รวม 0.9 กรัม
ยาบ้า จำนวน  6 เม็ด 
ดังนี้

1.นางอรุณี.  แซ่อึง
อายุ 44 ปี

ข้อหา มียาเสพติดให้โทษประเภท1(ไอซ์)ไว้ในความครอบครองโดยผิดกฎหมายและเสพยาเสพติดให้โทษประเภท1(ยาบ้า)โดยผิดกฎหมาย

ของกลาง
-ไอซ์ น้ำหนัก รวม 0.9 กรัม

2.นายศักดิ์อรุณ.  ไชยสิน
อายุ 30 ปี

ข้อหา มียาเสพติดให้โทษประเภท1(ยาบ้า)ไว้ในความครอบครองโดยผิดกฎหมายและเสพยาเสพติดให้โทษประเภท1(ยาบ้า)โดยผิดกฎหมาย

ของกลาง
-ยาบ้า จำนวน 6 เม็ด


เข้ารับการบำบัดฟื้นฟู
จำนวน 3 ราย

รวมของกลาง
-ไอซ์ น้ำหนัก รวม 0.9 กรัม
-ยาบ้า จำนวน 6 เม็ด
รวมผู้ต้องหา  5 ราย

จึงนำตัวผู้ต้องหา พร้อมของกลางส่ง. พงส.สภ.กันทรารมย์
ดำเนินคดีตามกฎหมาย ต่อไป