จังหวัดปทุมธานี
อำเภอคลองหลวง
ตรวจสถานบริการ

 

วันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 เวลา 21.30 น.

 

บริเวณรอบมหาวิทยาลัย ในพื้นที่ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 

ภายใต้การอำนวยการและสั่งการของ นายนิติชัย วิริยานนท์ นายอำเภอคลองหลวง และ พ.ต.อ.เกียรติศักดิ์ มิตรปราสาท ผกก.สภ.คลองหลวง สั่งการให้ ปลัดอำเภอ อ.คลองหลวง ,เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.คลองหลวง, สมาชิก อส. กองร้อย อส.อ.คลองหลวง ที่ 2  บูรณาการร่วม กก.สส.ภ.จว. ภ.จว.ปทุมธานี นำกำลังตรวจสถานบริการ กำชับมาตรการป้องกันและควบคุบโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่

     ผลการดำเนินการ 
  1) พบว่า ผู้ประกอบการได้มีการวางมาตรการควบคุมโรคโควิด-19 ได้แก่
- มีเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ
- มีเจลแอลกอฮอล์
- สมุดลงทะเบียน เข้า-ออก หรือ ติดตั้งแอพฯ ไทยชนะ
- การจัดโต๊ะเว้นระยะห่าง

     2) กำชับให้ผู้ประกอบการ ปิดร้านตรงตามเวลาที่กฎหมายกำหนด ห้ามไม่ให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์ เข้าใช้บริการ หากตรวจพบผู้เข้าใช้บริการมีอุณหภูมิเกินกำหนด ให้แจ้งเจ้าหน้าที่โดยทันที ตามที่ได้ประสานแจ้งไว้ หากไม่ดำเนินการตามที่กำชับไว้จะดำเนินการตามกฎหมายโดยเคร่งครัดตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาต่อไป
    
     3) ได้จับกุมดำเนินคดีผู้จำหน่ายสุราโดยไม่ได้รับอนุญาต จำนวน 2 ราย