จัดกิจกรรมร่วมบริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ณ หอประชุมอำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

 


วันที่ 25 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.


 

          นายอับดุลการีม ยีดำ นายอำเภอโคกโพธิ์/ ผอ.ศปก.อ.โคกโพธิ์  ให้การต้อนรับคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ซึ่งเดินทางมาออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ร่วมกับโรงพยาบาลปัตตานี และโรงพยาบาลโคกโพธิ์ ณ หอประชุมอำเภอโคกโพธิ์ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา หน่วยกำลัง สมาชิก อส. และประชาชนทั่วไปร่วมบริจาคโลหิต พร้อมนี้ได้พบปะ เยี่ยมเยียน ผู้ที่มาร่วมบริจาคโลหิต และให้เกียรติประดับเข็มสำหรับผู้ที่มาบริจาคโลหิตครั้งแรก สำหรับวันนี้มีผู้ประสงค์ร่วมบริจาคโลหิต ทั้งสิ้น 138 ราย สามารถบริจาคได้ 94 ราย คิดเป็น 37,600 ซีซี  ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย