นอ.โคกโพธิ์ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์ จังหวัดปัตตานี 2564

 


วันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น.


 

          นายอับดุลการีม ยีดำ นายอำเภอโคกโพธิ์/ผอ.ศปก.อ.โคกโพธิ์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์ จังหวัดปัตตานี ประจำปี 2564 ณ โรงแรมปาร์ค อินทาวน์ (ปาร์ควิว รีสอร์ท ปัตตานี) โดยมีนายณัฐกฤช  สิทธิโอสถ ปลัดจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งโครงการดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่  24-25  มีนาคม 2564 โดยมีกลุ่มเยาวชนเป้าหมายจาก 12 อำเภอของจังหวัดปัตตานีเข้าร่วมกิจกรรม