ศปก.อ.เบตง จัดชุดปฏิบัติการปฏิบัติหน้าที่ประจำด่านพรมแดนเบตงเพื่อคัดกรองคนไทย ที่เดินทางกลับจากประเทศมาเลเซีย

 

วันที่ 24 มีนาคม 2564  ตั้งแต่เวลา 08.30  น. เป็นต้นไป

 

          ภายใต้การอำนวยการของ นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง/ผอ.ศปก.อ.เบตง มอบหมายให้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร สาธารณสุข ด่านควบคุมโรคติดต่อฯ ปฏิบัติหน้าที่ประจำด่านพรมแดนเบตง เพื่อคัดกรองคนไทยที่เดินทางกลับมาจากประเทศมาเลเซีย และนำส่งไปสังเกตอาการตามจังหวัดภูมิลำเนา โดยปฏิบัติหน้าที่ในการคัดกรองฯ ทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร์ ห้วงเวลา 08.30-12.00 น. ณ ด่านพรมแดนเบตง ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย