สมาชิก อส.ชป.พิเศษ (อินทรี) เข้าฝึกเพิ่มขีดความสามารถการรักษาบุคคลสำคัญทางน้ำ ( อส.สมุทร )

 

วันที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น.

 

          ภายใต้การอำนวยการของ นายนพพร หนูเพชร นายอำเภอสะบ้าย้อย/ผอ.ศปก.อ. นายฤทธชาติ ทัศจานจุน นายณภัทร จินเดหวา ป.ป้องกัน สั่งการให้ สมาชิก อส.ชป.พิเศษ (อินทรี) เข้าฝึกเพิ่มขีดความสามารถการรักษาบุคคลสำคัญทางน้ำ และการค้นหาเข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุในน้ำ โดยได้รับการสนับสนุนชัดครูฝึกจาก ตชด.43 ชุด SINGA ครูฝึก อส.สมุทร ระหว่างวันที่ 20-24 มี.ค. 64 ณ สระว่ายน้ำพรุค้างคาว อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา