ศปก.อ.เบตง จัดชุดปฏิบัติการปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ LQ เพื่อดูแลคนไทย ที่เดินทางกลับจากประเทศมาเลเซีย  และเข้ารับการสังเกตอาการ 14 วัน

 

วันที่ 23 มีนาคม 2564  ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

 

          ภายใต้การอำนวยการของนายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง/ผอ.ศปก.อ.เบตง มอบหมายให้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตำรวจ ฉก.ตชด. สาธารณสุข  ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์สังเกตอาการการเริ่มป่วย (Local Quaruntine) เพื่อควบคุมกำกับ และดูแลคนไทยที่เดินทางกลับมาจากประเทศมาเลเซีย และเข้ารับสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน

โดยปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้เข้ารับการสังเกตอาการเป็นประจำทุกวัน ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนตลอด 24 ชั่วโมง

ณ ศูนย์สังเกตอาการอำเภอเบตง (LQ)

      เวลา 09.00 น. มอบหนังสือรับรองให้ผู้เฝ้าสังเกตอาการฯ ที่กลับจากประเทศมาเลเซีย ครบ 14 วัน จำนวน 1 ราย (จังหวัดยะลา)

     เวลา  14.00 น. จนท.จาก รพ.เบตง มาทำการเก็บตัวอย่างเพื่อนำไปตรวจหาเชื้อโควิด (SWAB) ให้กับผู้เฝ้าสังเกตอาการฯ จำนวน 21  ราย

     ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย