อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 

ลงพื้นที่ตรวจสอบ สถานประกอบการประเภท ร้านอาหาร

และสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ


                                                                                         
วันที่ 2 เม.ย.64 ตั้งแต่เวลา 21.00 น.

 

 

 โดยนายพิรุณ วิมลอักษร 
นายอำเภอเมืองนนทบุรี มอบหมายให้ทีมบูรณาการฯ ประกอบด้วย ปลัดอำเภอ,เจ้าหน้าที่ปกครอง,สมาชิก ร้อยอส.อ.เมืองนนทบุรี
ที่ 1 ลงพื้นที่ตรวจสอบ สถานประกอบการประเภท ร้านอาหาร และสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการในเขตพื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรี เพื่อชี้แจงแนวทางในการจัดกิจกรรมในเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 ดังนี้
1) ร้านบาร์ละไม
2) ร้านอุ่นไอดิน
3) ร้าน Heaven -High
- ผลการดำเนินการ จากการลงพื้นที่ตรวจสอบ ชุดปฏิบัติการได้แจกคำสั่งจังหวัดนนทบุรี และเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี เช่น จัดให้มีจุดคัดกรอง วัดอุณภูมิ ลงบัญชีผู้เข้าใช้แบบลงลายมือชื่อและไทยชนะ มีเจลล้างมือ และมีป้ายประกาศประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าใช้
สวมหน้ากากอนามัยทุกราย ระบุทางเข้าออกให้ชัดเจนและให้ปิดบริการภายในเวลา 23.00น.
ผู้ประกอบการรับทราบและนำแนวทางตามที่ชี้แจงเพื่อถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
เหตุการณ์ทั่วไปปกติ