อำเภอโคกโพธิ์ ร่วมกับสำนักคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี มอบถุงยังชีพที่สำนักนายกรัฐมนตรีให้กับผู้ยากไร้ ในพื้นที่


วันที่ 23 มีนาคม 2564  เวลา 14.15 น.
 

          ภายใต้การอำนวยการของนายอับดุลการีม  ยีดำ นายอำเภอโคกโพธิ์/ผอ.ศปก.อ.โคกโพธิ์ มอบหมายให้ นายอดินันท์ เจ๊ะอุบง ปลัดอำเภอกลุ่มงานความมั่นคง ให้การต้อนรับผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี ในโอกาสเดินทาง มอบถุงยังชีพที่สำนักนายกรัฐมนตรีให้กับผู้ยากไร้ ที่มีรายชื่อในบัญชีซากาต ทุกมัสยิดในพื้นที่อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี จำนวน 62 มัสยิดๆละ 2 คน รวมจำนวนผู้รับมอบ 124 คน ณ หอประชุมอำเภอโคกโพธิ์ โดยมีประธานชมรมอิหม่ามอำเภอโคกโพธิ์ ผู้นำศาสนา และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย