จังหวัดแพร่
เข้าตรวจสอบการกระทำผิดกฏหมายในพื้นที่วันที่ 1 เมษายน   2564

อำนวยการโดยนายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ สั่งการให้ชุดศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่/ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดแพร่/สมาชิก อส.จ.แพร่/ฝ่ายปกครองอำเภอลอง/สมาชิก อส.อ.ลอง บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตชด.32 (พะเยา),เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เวียงต้า,เจ้าหน้าที่ป่าไม้ สจป.ที่ 3 สาขาแพร่,ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้แพร่,เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและปราบปรามที่ 3 ภาคเหนือ กรมป่าไม้,เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ พร.10 (แม่ต้า) เข้าตรวจสอบการกระทำผิดกฏหมายในพื้นที่หมู่ที่ 3 ต.เวียงต้า อ.ลอง จ.แพร่ ผลการดำเนินการสรุปได้ดังนี้.-
   1.เวลาประมาณ  12.30 น. ได้ร่วมกันจับกุมผู้ต้องหาได้ 1 ราย บริเวณห้างในสวนอยู่ในป่าห้วยผางู พร้อมของกลางดังนี้.-
     1.1 ยาบ้าจำนวน 32 เม็ด
     1.2 โซ่เลื่อยยนต์ ขนาด 20 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง
     1.3 ไม้สักแปรรูป จำนวน 19 แผ่น/เหลี่ยม ปริมาตร 0.07 ลบ.ม. ค่าเสียหายรัฐ 8,400 บาท
     1.4 ไม้ชิงชันแปรรูป จำนวน 4 แผ่น/เหลี่ยม ปริมาตร 0.07 ลบ.ม. ค่าเสียหายรัฐ 21,000 บาท
   2. เวลาประมาณ 14.00 น. เข้าตรวจสอบการลักลอบตัดไม้ในพื้นที่ห้วยจำก๋อย โดยได้ตรวจยึดไม้ของกลาง ดังนี้.-
     2.1 ไม้ประดู่ท่อน จำนวน 1 ท่อน ปริมาตร 0.21 ลบ.ม.
      2.2 ไม้สักท่อน จำนวน 1 ท่อน ปริมาตร 0.21 ลบ.ม.
     2.3 ไม้สักแปรรูป จำนวน 16 แผ่น/เหลี่ยม ปริมาตร 0.22 ลบ.
     2.4 ไม้ประดู่แปรรูป จำนวน 2 แผ่น/เหลี่ยม ปริมาตร 0.09 ลบ.ม.
   รวมค่าเสียหายของรัฐ 117,450 บาท
    3.เวลาประมาณ 15.00 น. เข้าตรวจสอบบริเวณห้วยจำเสือโดยได้ตรวจยึดของกลางดังนี้.-
     3.1 ไม้ชิงชันแปรรูป จำนวน 3 แผ่น/เหลี่ยม ปริมาตร 0.03 ลบ.ม.
    3.2 ไม้สักแปรรูป จำนวน 122 แผ่น/เหลี่ยม ปริมาตร 0.14 ลบ.ม.
     3.3 ไม้กระยาเลยแปรรูป จำนวน 22 แผ่น/เหลี่ยม ปริมาตร 0.14 ลบ.ม.
     รวมค่าเสียหายของรัฐ 195,850 บาท 
     3.4 อาวุธปืนยาว (แบบไทยประดิษฐ์ลูกซอง)ใช้ลูกกระสุนเบอร์12 จำนวน 1 กระบอก
     3.5 อาวุธปืนยาว (แบบไทยประดิษฐ์อัดลม) จำนวน 1 กระบอก
     3.6 อาวุธปืนยาว(แบบไทยประดิษฐ์ปืนแก็ป) จำนวน 1 กระบอก
     3.7 เลื่อยโซ่ยนต์ พร้อมแผ่นบังคับโซ่ยาว 16 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง
     3.8 แผ่นบังคับโซ่ ยาว 17 นิ้ว จำนวน 1 แผ่น
     3.9 โซ่เลื่อยยนต์ จำนวน 2 เส้น
     ทั้งนี้ จึงได้นำไม้ของกลางทั้งหมดไปเก็บรักษาไว้ที่หน่อยป้องกันและรักษาป่า ที่ พร.10 (แม่ต้า) และนำตัวผู้ต้องหา/ยาบ้าส่งพนักงานสอบสวน สภ.เวียงต้า อ.ลอง จ.แพร่ เพื่อดำเนินคดีตามกฏหมายต่อไป