ค้นเป้าหมายตามหมายศาลฯ


วันที่ 24 มี.ค. 64 เวลา 13.30 น.

นายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช รอง ผวจ.อด. นายนพดล มามาก ปจ.อด. ร่วมกับ ทปค.จว.อด.(กง.คม.) ป.ป.ส. กอ.รมน.จ.อด. ตร. ทำการตรวจค้นเป้าหมายตามหมายค้นศาลเเขวงอุดรธานี ตามแผนปฏิบัติการขุมชนสีขาวสร้างสุข ครั้งที่ 1/2564
 ผลการปฏิบัติปรากฏว่า ตรวจพบผู้เสพสารเสพติด เมทแอมเฟตามีน จำนวน 8 รายจึงนำส่งเข้าระบบคัดกรองฯ อ.เมืองฯ เพื่อดำเนินการต่อไป