มวลชนชาวลพบุรี จำนวนประมาณ 1,000 คน ได้ร่วมชุมนุมแสดงพลังปกป้องสถาบัน
และได้ร่วมยื่นหนังสือเรียกร้องต่อนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันโอชา
 ผ่าน ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร


 วันที่ 27 มีนาคม 2564 เวลา 15.00 น. ถึงเวลา 17.45 น.


ประชาชนชาวจังหวัดลพบุรี ได้จัดกิจกรรมแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และปกป้องสถานบันพระมหากษัตริย์ โดยมีมวลชนชาวลพบุรี จำนวนประมาณ 1,000 คน ได้ร่วมชุมนุมแสดงพลังปกป้องสถาบัน และได้ร่วมยื่นหนังสือเรียกร้องต่อนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันโอชา ผ่าน ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ว่า  "ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันมีกลุ่มคณะบุคคลกระทำเชิงสัญลักษ์ ที่เป็นการดูหมิ่นต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ว่าจะเป็นการใช้ถ้อยคำไม่เหมาะสมที่มีการจาบจ้วง การแต่งกายล้อเลียนสถาบันพระมหากษัตริย์ อย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สร้างความแตกแยก และอาจมีผู้อยู่เบื้องหลัง ทำกันเป็นกระบวนการซึ่งส่งผลให้เกิดความไม่สงบในสังคมอย่างไม่จบสิ้น โดยระยะหลังเป็นชัดเจนแล้วว่า เป้าประสงค์ที่แท้จริงคือการล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยไม่ยำเกรงต่อกฎหมายและท้าทายอำนาจรัฐ ซึ่งการกระทำดังกล่าวถือเป็นการย่ำยีหัวใจคนไทยที่มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อย่างสุดที่จะอดทนอดกลั้นได้อีกต่อไป  ทั้งนี้  การชุมนุมเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย