ภายใต้แผนยุทธการพิทักษ์สะเร็น อำเภอบัวเชดจังหวัดสุรินทร์

ดำเนินการตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด


วันที่ 25 มี.ค.64  เวลา 17.00 น.ภายใต้การอำนวยการของนายพัฒนา พึ่งผล ปลัดอำเภออาวุโส รักษาราชการแทนนายอำเภอบัวเชด ได้มอบหมายให้  จนท.ฝ่ายปกครอง อ.บัวเชด, จนท.ตำรวจชุดสืบสวน สภ.สะเดา, สมาชิก อส.อ.บัวเชด และ ชุด ชรบ. ดำเนินการตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด เพื่อเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอบัวเชด ณ จุดตรวจบ้านกระโงก ตำบลสะเดา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ ผลการปฏิบัติ : พบสารเสพติดในร่างกายจำนวน 2 ราย ได้นำสั่ง  รพ.บัวเชด และนำส่งค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ของจังหวัดสุรินทร์ต่อไป