ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดศรีสะเกษ/ศอ.ปส.จ.ศก. 238.พิทักษ์นครลำดวน
จับกุมผู้กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดวันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 ถึง 00.30 น.

 
ได้ออกปฏิบัติการขยายผลจับกุมผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ภายใต้ ยุทธการ 238 พิทักษ์ นครลำดวนจังหวัดศรีสะเกษ
โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามจังหวัดศรีสะเกษ

ในเขตพื้นที่
อ.กันทรารมย์
จ.ศรีสะเกษ

ผลการปฏิบัติ ได้ร่วมกันจับกุมตัวผู้ต้องหา 
จำนวน 4 ราย.  พร้อมของกลางยาบ้า จำนวน  65 เม็ด 
ดังนี้

1.นายอภิสิทธิ์. วิมลสุข
อายุ 28 ปี

ข้อหา มียาเสพติดให้โทษประเภท1(ยาบ้า)ไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมายและเสพยาเสพติดให้โทษประเภท1(ยาบ้า)โดยผิดกฎหมาย

ของกลาง
ยาบ้า จำนวน 34 เม็ด

2.นายธนพล. ศรีไชยา
อายุ 16 ปี

ข้อหา มียาเสพติดให้โทษประเภท1(ยาบ้า)ไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมายและเสพยาเสพติดให้โทษประเภท1(ยาบ้า)โดยผิดกฎหมาย

ของกลาง
-ยาบ้า จำนวน 28 เม็ด

3.นายสนธยา. ทองลือ
อายุ 21 ปี

ข้อหา. มียาเสพติดให้โทษประเภทประเภท1(ยาบ้า)ไว้ในความครอบครองโดยผิดกฎหมายและเสพยาเสพติดให้โทษประเภท1(ยาบ้า)โดยผิดกฎหมาย

ของกลาง
ยาบ้า จำนวน 2 เม็ด

4.นายอภิวัฒน์.  ศรีระพรม
อายุ 23 ปี

ข้อหา มียาเสพติดให้โทษประเภท1(ยาบ้า)ไว้ในความครอบครองโดยผิดกฎหมายและเสพยาเสพติดให้โทษประเภท1(ยาบ้า)โดยผิดกฎหมาย

ของกลาง
ยาบ้า จำนวน 1 เม็ด

รวมของกลาง
ยาบ้า จำนวน 65 เม็ด
รวมผู้ต้องหา 7 ราย

จึงนำตัวผู้ต้องหา พร้อมของกลางส่ง. พงส.สภ.กันทรารมย์
ดำเนินคดีตามกฎหมาย ต่อไป