ออกปฏิบัติการลาดตระเวนป้องกันปราบปราม


วันที่ 19 มี.ค. 2564 ตั้งแต่เวลา 20.30 น.


ภายใต้การอำนวยการของ นายกองเอกณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผวจ.สุพรรณบุรี นายกองเอกปรีชา ทองคำ นายกองเอกนพฤทธิ์ ศิริโกศล  นายกองโทชูชีพ พงษ์ไชย รอง.ผวจ.สุพรรณบุรี นายกองเอกวัฒนา ยั่งยืน ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี  สั่งการให้ นายกองตรีจิตรติ รามเนตร ป้องกันจังหวัดสุพรรณบุรี นายหมวดเอกชาญศักดิ์ รอดเจริญ นายหมวดตรีธรรศ ศรีดุษฎี ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดสุพรรณบุรี นายหมวดเอกทรงวุฒิ เพ็งพันธุ์ จ่ากองร้อย บก.บร.บก.อส พร้อมกำลังสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประจำร้อย บก.บร.บก.อส.สพ. ออกปฏิบัติการลาดตระเวนป้องกันปราบปรามแก้ไขปัญหายาเสพติดและอาชญากรรมและการบังคับใช้มาตรการการป้องกันโรคไวรัสติดต่อร้ายแรง (โควิด 19) ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

ผลการปฏิบัติ :  

1. จากการลงพื้นที่ดังกล่าว สามารถจับกุมบุคคลลักลอบจำหน่ายยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ 1 ราย พร้อมยาเสพติดประเภทที่ 1 (ยาบ้า) จำนวน 3,900 เม็ด  รวบรวมพยานหลักฐานพร้อมจัดทำบันทึกจับกุมนำส่งพนักงานสอบสวน ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

2. การบังคับใช้มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสติดต่อร้ายแรง (โควิด 19) ได้เข้มงวดการปฏิบัติต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน ให้ต้องปฏิบัติตามวิธีการทางสุขอนามัย เช่น การใส่แมสเมื่ออยู่ภายนอกบ้านเรือน การเว้นระยะห่างทางสังคม และการไม่เดินทางหรือเข้าไปในพื้นที่สุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค
       ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องปรามไม่ให้มีการมั่วสุมอันเป็นการเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของโรคติดต่อ โควิด 19 และเฝ้าระวังในพื้นที่สุ่มเสี่ยงในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอาชญากรรม ประชาชนมีความเข้าใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่  และพร้อมให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการสอดส่องดูแลเฝ้าระวังชุมชนของตน  รวมทั้งจะนำคำแนะนำและหลักการในการปฏิบัติตนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด 19 ในขณะนี้ ไปปรับใช้ต่อการดำเนินชีวิตประจำวันต่อไป
ยอดกำลังพล 13 นาย