อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน

                                                                                        

วันที่ 19 มี.ค.64 ตั้งแต่เวลา 21.00 น.

เป็นต้นไป โดยนายพิรุณ วิมลอักษร 
นายอำเภอเมืองนนทบุรี มอบหมายให้ทีมบูรณาการฯ ประกอบด้วย ปลัดอำเภอ,เจ้าหน้าที่ปกครอง,สมาชิก ร้อยอส.อ.เมืองนนทบุรี
ที่ 1 ลงพื้นที่ตรวจสอบตามเรื่องร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองนนทบุรี กรณีราษฎรร้องเรียนขอให้ตรวจสอบ สถานประกอบการประเภท บ่อตกกุ้ง ร้านอาหารพื้นที่เสี่ยง และสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการในเขตพื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรี ดังนี้
1) ร้านเสพกุ้ง
2) ร้านสะ-บาย
3) ตลาดชิล ชิล
4) ท่าน้ำวัดเขมาภิรตาราม
5) วัดแจ้งศิริสัมพันธ์
6) สวนอาหารเมืองชาละวัน
- ผลการดำเนินการ จากการลงพื้นที่ตรวจสอบ ไม่พบผู้กระทำความผิด ชุดปฏิบัติการจึง เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการจัดให้มีจุดคัดกรอง วัดอุณภูมิ ลงบัญชีผู้เข้าใช้แบบลงลายมือชื่อและไทยชนะ มีเจลล้างมือ และมีป้ายประกาศประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าใช้
สวมแมสทุกราย ระบุทางเข้าออกให้ชัดเจนและให้ปิดบริการภายในเวลา 23.00น.
ผู้ประกอบการรับทราบและนำแนวทางตามที่ชี้แจงเพื่อถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
เหตุการณ์ทั่วไปปกติ