ไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งเกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน


วันที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 - 11.00 น.


นางรัชนี รอดยอดสร้อย ปลัดอำเภออาวุโส อำเภอเลาขวัญ รักษาราชการแทนนายอำเภอเลาขวัญ มอบหมายให้พันจ่าอากาศเอกเนติภูมิ จงใจภักดี ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงอำเภอเลาขวัญ/ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเลาขวัญ และคณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ร่วมกันรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ กรณีขอให้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งเกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน จำนวน 21,734 บาท และจำนวน 8,726 บาท
ผลการปฏิบัติ : คู่พิพาททั้งสองฝ่ายสามารถไกล่เกลี่ยและตกลงกันได้ โดยจะผ่อนชำระหนี้เงิน เดือนละ 1,000 และ 500 บาท ตามลำดับโดนชำระทุกวันที่ 5 ของทุกเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระหนี้แล้วเสร็จ จึงได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความไว้เป็นหลักฐาน มอบให้คู่พิพาทฝ่ายละ 1 ฉบับและเก็บไว้เป็นหลักฐานจำนวน 1 ฉบับต่อไป
เหตุเกิด : หมู่ที่ 12 ต.เลาขวัญอ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี