จังหวัดสุพรรณบุรี
ตรวจค้นจับกุมผู้เกี่ยวข้องยาเสพติด

 

วันที่ 11 มีนาคม 2563

 

 อำเภอเมืองสุพรรณบุรีขอรายงานผลการปฏิบัติภารกิจด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบ ประจำวันที่ 11 มีนาคม 2563 ดังนี้
 ตรวจค้น/จับกุม นางสาว อ.(นามสมมุติ) และ นางสาว บ. (นามสมมุติ) พื้นที่ หมู่ที่2 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี พร้อมของกลาง ดังนี้

(1).ยาบ้ารวมจำนวน 1,409 เม็ด แยกเป็น ได้จากการล่อซื้อ 10 เม็ด
(2). ไอซ์ น้ำหนักรวม 11.79 กรัม

แจ้งข้อกล่าวหา "ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท 1 เมทแอมเฟตามีน(ยาบ้าและไอซ์)ไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย

 

อำเภอเมืองสุพรรณบุรีขอรายงานผลการปฏิบัติภารกิจด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบ ประจำวันที่ 11 มีนาคม 2563 ดังนี้
ตรวจค้น/จับกุม นางสาว อ.(นามสมมุติ) และ นางสาว บ. (นามสมมุติ) พื้นที่ หมู่ที่2 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี พร้อมของกลาง ดังนี้

1.ยาบ้ารวมจำนวน 1,409 เม็ด แยกเป็น ได้จากการล่อซื้อ 10 เม็ด
2. ไอซ์ น้ำหนักรวม 11.79 กรัม

แจ้งข้อกล่าวหา "ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท 1 เมทแอมเฟตามีน(ยาบ้าและไอซ์)ไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย