ตรวจและจับกุมเพื่อป้องกันและปราบปราม

วันพุธ ที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 06.00 -12.00 น.


ภายใต้การอำนวยการของ
นายพีระวัฒน์ วงศ์รัตน์กุล
นายอำเภอเขาสมิง มอบหมาย
ให้นายสุกิจ หมูนวล ปลัดอำเภอ
หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง
นายพิทักษ์พงษ์ อันศ์เนตร ปลัด
ป้องกันอำเภอเขาสมิง พร้อมด้วยสมาชิก อส.อ.เขาสมิง 5 จังหวัดตราด ผู้นำท้องที่
ตำรวจ อำเภอเขาสมิง ออก
ตรวจและจับกุมเพื่อป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด รัก
ษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่

ผลการปฏิบัติงานสามารถจับ
กุมผู้ค้าและเสพสารเสพติด
ให้โทษประเภท 1 (ไอซ์) ได้
1 ราย คือนายสุวัชชัย กลิ่นจันทร์หอม อายุ 47 ปี ชาวตำ
บล สะตอ หมู่ที่ 1 ครอบครองยา
ไอซ์ไว้เสพและจำหน่ายจำนวน
3.28 กรัม ผู้ต้องหารับสารภาพ
ตลอดข้อกล่าวหา นำตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเขาสมิงเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป