จับกุมผู้ค้ายาเสพติด
อำเภอปลายพระยาปราบปรามยาเสพติดตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่


 

วันที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 20.30 น.


ภายใต้การอำนวยการของ 
นายสมโภชน์  ทองชู  นายอำเภอปลายพระยา สั่งการให้นายเสกสรรค์  สายแก้ว ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง/จพง.ปปส.หมายเลข 542658 นายจักรพงศ์  อินทฤทธิ์ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง/จพง.ปปส.หมายเลข 622326 นายธิติสรรค์  พิมลศรี  ปลัดอำเภอ /จพง.ปปส.หมายเลข 610111 พร้อมสมาชิกกอส.อ.ปลายพระยาที่ 5
          ดำเนินการจับกุมผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่อำเภอปลายพระยา มีผลการปฏิบัติจับกุม ผู้ต้องหาได้ 2 ราย
       1.นายสุทิน เอ่งฉ้วน หรือชาย อายุ 45 ปี บ้านเลขที่ 181 หมู่ที่  2 ตำบลอ่าวลึกเหนือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
          พร้อมของกลาง ดังนี้
          ยาเสพติดให้โทษประเภทที่1 (ยาบ้า)  จำนวน  480 เม็ด
        2. นายปัญญา กุมารน้อย หรือยอด อายุ 47 ปี บ้านเลขที่ 193 หมู่ที่ 6 ตำบลเขาเขน อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่
          พร้อมของกลาง ดังนี้
          ยาเสพติดให้โทษประเภทที่1 (ยาบ้า) จำนวน 2 เม็ด
          นำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.ปลายพระยา ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป