นครศรีธรรมราช
(ศป.ปส.อ.ท่าศาลา)
ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจับกุมยาเสพติด


วันที่ 2 มี.ค. 64

ภายใต้การอำนวยการของนายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผวจ.นศ นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าฯ นายสนั่น สนธิเมือง ปลัดจังหวัดฯ นายวีระเกียรติ สุวรรณกฤษ์ปลัดอาวุโสรักษาราชการแทนนายอำเภอท่าศาลา นายประสงค์  จันทร์หนู ป้องกันจังหวัดฯ นายพีระ กาญจนพงศ์ ผอ.ปปส.ภ.8 นายศิริวัฒณา ชาติภิรมย์ ผอ.บก.ปปส.ภ.8 ชุดตรวจค้นจับกุมนำโดยนายศักดิ์ชาย นันทเกษตร ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง/เจ้าพนักงาน ปปส./หน.ชุดฯ นายสวาท หึงษาชู นายอรรถพล  เพ็ชรนำ้แดง เจ้าพนักงาน ปปส.ภ๘ พร้อมด้วย อส.อ.ท่าศาลาชุดป้องกันและปราบปรามยาเสพติดฯ ได้ร่วมกันตรวจสอบจากการร้องเรียนผ่านสายด่วน ๑๓๘๖ โดยสามารถจับกุมผู้ต้องหากระทำฐานความผิด พรบ.ยาเสพติดให้โทษและ พรบ.อาวุธปืนฯ และขยายผลได้ดังนี้
    1 ).นายศุภชัย หรือตู่ ช่วยชู อายุ 40 ปี บ. 29/1 ม.8 ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลาฯ
พร้อมของกลาง
  -ยาบ้า 192 ม็ด
  -ยาไอซ์ 121.17 กรัม
  -เครื่องชั่งดิจิตอล 
  -สมุดจดบัญชีลูกค้าฯลฯ
แจ้งข้อกล่าวหา มียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ เมทแอมเฟตามีน (ยาบ้า,ยาไอซ์)ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฏหมาย และเสพฯ
วันเเวลาและสถานที่จับกุม เมื่อวันที่ 2 มี.ค. 64 เวลาประมาณ 12.35 น บริเวณขนำไม่มีเลขที่ในสวนทุเรียนบ้านป่าโหลน ม.8 ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลาฯ
และยึดทรัพย์ ตาม  พรบ.มาตรการฯ เงินสดรัฐบาลไทย 15,000 บาท
ขยายผลฯจับกุม
2 ).นายสานิต หรือจอย รอดบุญ อายุ 42 ปี บ. 16/1 ม. 1 ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลาฯ
3 ).น.ส.ชฏาพร ทองพันธ์ อายุ 30 ปี บ. 96/1 ม. 17 ต.เมืองแก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
พร้อมด้วยของกลาง
  -ยาบ้า 3 มัด จำนวน 6,255 เม็ด
  -ยาไอซ์ 128.7 กรัม
  -เครื่องชั่งดิจิตอล
  -อาวุธปืนสั้นชนิดลูกโม่ .32 จำนวน 1 กระบอก
  -กระสุนปืนขนาด .32 จำนวน 18 นัด ฯลฯ
แจ้งข้อกล่าวหา
1 มียาเสพติดให้โทษประเภท๑ เมทแอมเฟตามีน(ยาบ้า,ยาไอซ์)ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฏหมาย
2 มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
3 เสพยาเสพติดให้โทษประเภท๑ เมทแอมเฟตามีนโดยผิดกฏหมาย
นำตัวผู้ต้องหาและของกลางส่ง พงส.สภ.ท่าศาลาเพื่อดำเนินคดีตามกฏหมายต่อไป
เหตุการณ์อื่นๆทั่วไปปกติ