จังหวัดสุพรรณบุรี
ชุดปฏิบัติการดำเนินการตรวจหาสารเสพติด

 

วันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.

โดยประมาณ  ภายใต้การอำนวยการของ นายธนนท์ พรรพีภาส นายอำเภอเดิมบางนางบวช มอบหมายให้ นายไอลวิน คล้ายสุบรรณ์ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง  พร้อมด้วยสมาชิก ร้อย อส.อ.เดิมบางนางบวชที่ 2  ดำเนินการลงพื้นที่ตรวจสอบ กรณีได้รับแจ้งจากชาวบ้านหมู่ที่ 4 ตำบลเดิมบาง ว่าลูกชาย คือนาย จ. (นามสมมุติ)  มีอาการหลอน หวาดระแวงเนื่องจากมีประวัติใช้ยาเสพยาเสพติด 

ผลการปฏิบัติ 
ชุดปฏิบัติการได้ดำเนินการตรวจหาสารเสพติด เบื้องต้น พบสารเสพติดในร่างกาย ( เมทแอมเฟตามีน ) จึงนำตัวส่ง รพ. เดิมบางนางบวช เพื่อประเมินอาการทางจิตเวช และ รักษาต่อ