ร่วมกันจับกุมผู้กระทำผิด
 

วันที่ 24 ก.พ. 64 เวลา 14.30 น.

ภายใต้อำนวยการของ นายเอกวัฒน์ พวงประโคน ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอเมืองบุรีรัมย์  รักษาราชการแทน นายอำเภอเมืองบุรีรัมย์  พ.จ.อ.ไชยยันต์ พาสว่าง ป้องกันจังหวัดบุรีรัมย์  สั่งการให้ 
 เจ้าพนักงานฝ่ายปกครองที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ นายถิระพล ประยงค์ จพง.ปค./เจ้าพนักงาน ปสส.,มว.ต.อนุชิต นันทรัตน์ จพง.ปค./จพง.ปปส., มว.ต.โรจนินทร์ จินดา จพง.ปค./จพง.ปปส., มว.ต. แทนชล        ชุมเกษียร ผบ.ร้อย อส.จ.บร 1 , นายพงษ์ศิริ สืบสุนทร จนท.ปกครอง  
เจ้าพนักงานฝ่ายปกครองอำเภอเมืองบุรีรัมย์นำโดย นายทนนท์ เม็นไธสง ปลัดอำเภอ/เจ้าพนักงาน ปปส., นางปิยาภรณ์ มีภักดี ปลัดอำเภอ/จพง.ปปส., นายรัถฐา กิตติวิริยกุล เจ้าหน้าที่วิเคราะนโยบายและแผน, นายสมาน   วิชัยรัมย์ กำนันตำบลลุมปุ๊ก, นายบุตรดี เลไธสง สารวัตรกำนันตำบลลุมปุ๊ก, นายประพาด ชาติประสพ สารวัตรกำนันตำบล  ลุมปุ๊ก พร้อมด้วย สมาชิก อส. ร้อย อส.อ.เมืองบุรีรัมย์ ที่ 3  
    ได้ร่วมกันจับกุม 
 1.นายชั้น คูรัมย์  อายุ 70 ปี 232 ม.2 ต.ชุมเห็ด อ.เมืองบุรีรัมย์         จ.บุรีรัมย์ 
    พร้อมด้วยของกลางจำนวน 1 รายการ ดังนี้ 
 1. ยาบ้าเม็ดสีแดงแกมส้ม   จำนวน 33 เม็ด และยาบ้าเม็ดสีเขียว  จำนวน 1 เม็ด รวมทั้งสิ้น 34 เม็ด  
   โดยกล่าวหาว่า  “มียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฏหมาย” และ “เสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน) โดยผิดกฎหมาย” 
   ที่เกิดเหตุ บ้านไม่มีเลขที่หลังสถานีไฟฟ้าบุรีรัมย์ 1 ม.2 ต.ชุมเห็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์     
   จึงได้บันทึกจับกุมพร้อมหลักฐานและผู้ต้องหาส่ง สภ.เมืองบุรีรัมย์ จว.บุรีรัมย์ ดำเนินคดีตามกฏหมายต่อไป