ลงพื้นที่ตรวจสอบผู้เสพยาเสพติด

วันที่ 15 ก.พ. 2564  เวลา 13.00 น.

นาง รัชนี รอดยอดสร้อย ปลัดอำเภออาวุโส อำเภอเลาขวัญ รักษาราชการแทนนายอำเภอเลาขวัญ มอบหมายให้พันจ่าอากาศเอกเนติภูมิ จงใจภักดี ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงอำเภอเลาขวัญ/ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเลาขวัญ พร้อมด้วยสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน อ.เลาขวัญที่ 8 จำนวน 9 นาย ร่วมรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์และแก้ไขปัญหายาเสพติด กรณีชาวบ้านตำบลหนองฝ้ายร้องเรียนมีผู้เสพยาเสพติด
ผลการปฏิบัติ :  เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง พบบุคคลทั้ง ๒ราย เมื่อสอบถามและตรวจปัสสาวะดังกล่าวพบว่าเสพยาบ้า เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจึงได้นำบุคคลดังกล่าวเข้าสู่การบำบัดรักษาต่อไป
เหตุเกิด  (บ้านกลับใหญ่) ตำบลหนองฝ้ายอำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี