ออกตรวจสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ

 
วันที่ 4 กุมภาพันธ์  2564 เวลา 20.30 น.

นายศิวะ​ ธมิกานนท์​  นายอำเภอสันทราย มอบหมายให้นายธีร​นนท์​ กันท​วงค์​ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง และนายวริธ  ไกยสิทธิ์​ ปลัดอำเภองานป้องกัน นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง​ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอสันทราย ที่ 15​ ลูกจ้างสมาร์ททีมตำบล  บูรณาการร่วมกับ,สภ.แม่โจ้,สาธารณสุขอำเภอสันทราย, สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่  สาขาสันทราย, จนท. เทศบาล​เมือง​แม่โจ้​ และกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองหาร ออกชี้แจง มาตรการการการป้องกันการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 แก่ สถานบริการ, สถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการ ผับ​ บาร์​ คาราโอเกะ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการคำสั่ง คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 15/2564 เรื่อง มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานบริการ สถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ ดังนี้
1. ร้าน​วีอาร์​แลนด์
2. ร้าน​ซ่อนกลิ่น
3. ร้านฟีนิกส์
4. ร้าน​ตามมาคาเฟ่
5. ร้าน​คลิกซั่ม
6.  ร้านไปยานใหญ่
7.​ ร้าน​ซิดนี่
ผลการปฏิบัติผู้ประกอบการได้ให้ความร่วมมือและปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการของจังหวัดเชียงใหม่โดยเคร่งครัด