ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดมหาสารคาม 

จับกุมผู้ดูแลรีสอร์ต 1 ราย 

วันที่  3 กุมภาพันธ์  2564 เวลา 09.00 - 16.00 น.


        โดยการอำนวยการของนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นายธรรมนูญ แก้วคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นายอนุพงศ์ คำภูแก้ว ปลัดจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้นายกองตรีทองแดง ปินะเก ป้องกันจังหวัดมหาสารคาม สั่งการให้ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดมหาสารคาม นำโดยมว.ท.ภรัณยู มายูร ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดมหาสารคาม และสมาชิกอส.บก.อส.จังหวัดมหาสารคามร่วมกับฝ่ายความมั่นคงอำเภอวาปีปทุมลงพื้นที่จัดระเบียบสังคม ให้คำแนะนำเกี่ยวกับมาตรการด้านต่างๆในการป้องกันโรคโควิด๑๙ ในเขตพื้นที่อำเภอวาปีปทุมโดยมีผลดำเนินการคือ
1 ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับมาตรการต่างๆแก่ผู้ประกอบการโรงแรม รีสอร์ต จนเป็นที่เข้าใจในการปฏิบัติ
2 จับกุมผู้ดูแลรีสอร์ตจำนวน 1 รายหลังพบปล่อยปะละเลยให้เด็กอายุต่ำกว่า18 ปีบริบูรณ์เข้าใช้บริการ