ออกตรวจตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด โควิด-19


วันที่ 1 ก.พ.64 เวลา 21.30 น.  

นายอนุชา  เจริญรักษ์  นายอำเภอเมืองชัยภูมิ  มอบหมายให้ฝ่ายความมั่นคง  นำโดย ส.ต.ท.สาคร. ประเสริฐแก้ว ปลัดอำเภอ  นำกำลังสมาชิก อส.ในสังกัด บูรณาการการปฏิบัติร่วมกับ จนท.กอ.รมน. จังหวัดชัยภูมิ สาธารณสุข อ.เมืองชัยภูมิ,  จนท.ตร.สภ.เมืองชัยภูมิ,จนท.สรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองชัยภูมิ ออกตรวจแนะนำตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อแนะนำให้ปฏิบัติตามมาตรการ (5+1) อย่างเคร่งครัดสำหรับประชาชนผู้เข้าใช้บริการ   โดยได้ออกตรวจแนะนำตามสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการที่ตั้งอยู่บนถนนนนทนาคร,ตลาดเลิศนิมิตร ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จำนวน 9 ร้าน รวมทั้งร้านครัวระเบียง ที่ตั้งอยู่ถนนชัยภูมิ-บ้านเขว้า ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ โดยได้ขอความร่วมมือให้เคร่งครัดในเรื่องของการคัดกรอง/ตรวจวัดอุณภูมิ,การจัดสถานที่นั่งให้เว้นระยะห่าง ตลอดจนเป็นการป้องปรามตามกฎหมายและมาตรการจัดระเบียบสังคม ทั้งนี้ผู้ประกอบการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่