ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดศรีสะเกษ/ศอ.ปส.จ.ศก.
จับกุมผู้ต้องหาคดียาเสพติด


วันที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 05.00 น. ถึง 00.00 น.

 
ได้ออกปฏิบัติการจับกุม
ผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามเรื่องร้องเรียนโดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามจังหวัดศรีสะเกษ

ในเขตพื้นที่
อ.ราษีไศล  
อ.ยางชุมน้อย 
อ.เมืองจันทร์  
อ.อุทุมพรพิสัย
จ.ศรีสะเกษ

ผลการปฏิบัติ ได้ร่วมกันจับกุมตัวผู้ต้องหา
พร้อมของกลาง
-ยาบ้า จำนวน 62 เม็ด

จำนวน 3 ราย ดังนี้

1.นายอนุกูล.  วรโพด
อายุ 32 ปี 

ข้อหา มียาเสพติดให้โทษประเภท1(ยาบ้า)ไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย

ของกลาง 
-ยาบ้า จำนวน 54 เม็ด 

2.นายชนม์สวัสดิ์. จิตมั่น
. อายุ 25 ปี

ข้อหา มียาเสพติดให้โทษประเภท1(ยาบ้า)ไว้ในความครอบครองโดยผิดกฎหมายและเสพยาเสพติดให้โทษประเภท1(ยาบ้า)โดยผิดกฎหมาย

ของกลาง
-ยาบ้า จำนวน 4 เม็ด

3.นายสุทิน.  อินทะรีย์
อายุ 25 ปี

ข้อหา มียาเสพติดให้โทษประเภท1(ยาบ้า)ไว้ในความครอบครองโดยผิดกฎหมายและเสพยาเสพติดให้โทษประเภท1(ยาบ้า)โดยผิดกฎหมาย

ของกลาง
ยาบ้า จำนวน 4 เม็ด

เข้ารับการบำบัดฟื้นฟู. 
จำนวน 3 ราย

รวมผู้ต้องหา 6 ราย
รวมของกลาง
ยาบ้าจำนวน  62 เม็ด

จึงนำตัวผู้ต้องหา พร้อมของกลางส่ง. พงส.สภ.ราษีไศล
ดำเนินคดีตามกฎหมาย ต่อไป