ตรวจตราพื้นที่ตามนโยบายป้องกัน
จังหวัดสุพรรณบุรี


 

วันอังคารที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น.

นำโดย นายธนนท์ พรรพีภาส นายอำเภอเดิมบางนางบวช พร้อมด้วย นายไอลวิน คล้ายสุบรรณ์ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง สมาชิก ร้อย  อส.อ.เดิมบางนางบวชที่ 2  /ชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วตรวจตราการลักลอบมั่วสุมเล่นการพนัน การลักลอบชนไก่/ซ้อมไก่ และตรวจกิจการร้านสักลาย เจาะผิวหนัง  ในพื้นที่อำเภอเดิมบางนางบวช ตามมาตรการป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรนา(โควิด- 19 )ตามคำสั่งจังหวัดสุพรรณบุรี
ผลการปฏิบัติ  พบผู้เลี้ยงไก่ชนในพื้นที่ตำบลนางบวชไม่พบการกระทำความผิดลักลอบเล่นพนันชนไก่ ซ้อมไก่ นายอำเภอเดิมบางนางบวช จึงได้ชี้แจงตักเตือนมิให้กลุ่มผู้เลี้ยงไก่ชนทำผิดกฏหมายพร้อมมอบคำสั่งจังหวัดสุพรรณบุรี และพบเจ้าของร้านสักลายในพื้นที่หมู่ที่10 ตำบลนางบวช 1 ราย จึงได้ชี้แจงให้ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ 23/2564 โดยเคร่งครัด เจ้าของสถานที่รับทราบคำสั่ง และรับว่าจะปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดสุพรรณบุรีโดยเคร่งครัด