ออกตรวจสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ
เพื่อกวดขันแนะนำให้ปฏิบัติตามคำสั่ง ศบค.

 

วันที่ 11 ม.ค. 64 เวลา 23.30

 

       นายสยาม ศิริมงคล ผวจ.อุดรธานี ,นายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช รอง ผวจ.อด และนายนพดล มามาก ปจ.อด มอบหมายให้ ทปคจ.อด.(กง.คม.) สมาชิก อส.ร้อย อส.จ.อด.1 ออกตรวจสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ เพื่อกวดขันแนะนำให้ปฏิบัติตามคำสั่ง ศบค. ตามแนวทางมาตรการด้านสาธารณสุขในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) อย่างเคร่งครัดในทุกมาตรการหลัก และกำชับเวลาปิดให้บริการตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อหลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มที่จะเป็นการแพร่ระบาดของเชื้อฯ โดยดำเนินการตรวจสถานประกอบการฯ ดังนี้   
1. ร้านโซนเซ็นเตอร์พ้อย(ตลาดรถไฟ) จำนวน 2 ร้าน
 -ร้าน เยลโล่เเบล็ค
 -ร้านจ๊วดจาด
2. ร้านโซนไฮเทค จำนวน 4 ร้าน
-ร้านเอกมัย
-ร้านมุมเเรด
-ร้านโฟบาร์
-ร้านทางของฝุ่น
3.ร้านวินเนอร์ (ข้างวัดโพธิวราราม)