ตรวจตรวจตราสถานประกอบการ จ.นครปฐม

 

วันที่  11  มกราคม  2564

 

        กองร้อย อส.อ.พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ภายใต้การอำนวยการของ นายกองโทสลารีวรรณ   ทัพทวี   ผบ.ร้อย อส.อ.พุทธมณฑล พร้อมด้วย นายหมวดเอกจักรกฤษณ์  ไขว้พันธุ์  รอง ผบ.ร้อย อส.อ.พุทธมณฑล    นายหมวดเอกปรีชญา สอนอิ่มสาตร์ ผช.ผบ.ร้อย อส.อ.พุทธมณฑล      ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรพุทธมณฑล  ผอ.ร.พ.สต.และ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำ รพ.สต.ตำบลคลองโยง 1 รพ.สต.คลองโยง 2  นายเพิ่มศักดิ์ แจ้งเสม กำนันตำบลคลองโยง นายวสุ ปริยพาณิชย์ กำนันตำบลศาลายา พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย ฯ  สารวัตรกำนัน  ตำบลคลองโยง  และจนท.เทศบาลตำบลคลองโยง โดยได้บูรณาการตรวจตรวจตราสถานประกอบการ ได้แก่

 1) บริษัท จิตต์ ไฟเบอร์  เทค จำกัดตั้งอยู่หมู่ที่  4  ตำบลคลองโยง  อำเภอพุทธมณฑล  อำเภอพุทธมณฑล 
ผลการออกตรวจตรา พบว่า  มีแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า  จำนวน 8 ราย โดยระบุสถานที่ทำงานไม่ตรงกับสถานที่ทำงานปัจจุบันจำนวน 2 รายไม่มีหลักฐานขออนุญาตเดินทางและใบอนุญาต ( WORK PERMIT )  และชนพื้นที่สูงมีใบอนุญาตทำงาน (บัตรสีชมพู) ถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน  จำนวน  30 ราย ซึ่งต่างด้าวทั้งหมด  38  ราย  ได้พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ติดต่อจังหวัดนนทบุรี  
จึงได้สั่งการให้ตรวจสอบบันทึกข้อมูลแรงงานดังกล่าว และแจ้งให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามมติ ครม.ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการผ่อนผัน แรงงานต่างด้าว  3  สัญชาติ  คือ กัมพูชา  ลาว  เมียนมา  อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานถูกต้องตามกฎหมายเป็นกรณีพิเศษ  และประกาศของจังหวัดนครปฐม ทั้งนี้ให้ติดต่อสำนักงานจัดหางานในจังหวัดต่อไป  ส่วนต่างด้าวที่ใบอนุญาตที่ตรวจสอบพบวันนี้ทั้งหมดจะเข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งหมด ในวันที่  14  มกราคม  2564  ณ  วัดมงคลประชาราม  ตำบลคลองโยง  อำเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม  

 2) มอบหมายฝ่ายความมั่นคง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ฝ่ายปกครอง เข้าตรวจสอบโต๊ะสนุกเกอร์ ตั้งอยู่บริเวณหมู่ที่ 5 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล พบว่า มีผู้รับเป็นเจ้าของแต่อ้างว่ามิได้เปิดให้มีการเล่นทั่วไปแต่อย่างใด จึงได้แจ้งข้อกำหนดตาม พรก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ และประกาศจังหวัดนครปฐม ห้ามมิให้เปิดบริการ โดยได้มอบหมาย สว.สส.สภ.พุทธมณฑล แจ้งบันทึกการตักเตือนมิให้มีการเปิดบริการโต๊ะสนุกเกอร์ เเล่นอย่างเด็ดขาด 
 3)มอบหมาย นายวสุ ปริยพาณิชย์ กำนันตำบลศาลายา พร้อมด้วยผู้ช่วย สารวัตร แพทย์ ฝ่ายปกครองร่วมกับชุดปฏิบัติการเทศบาลตำบลศายา ออกตรวจตรากวดขันการมั่วสุมกระทำผิดและมั่วสุมยาเสพติดในพื้นที่ พบว่า มีการมั่วสุมลักลอบต้มน้ำใบกระท่อม ในบริเวณด้านหลังศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน โดยผู้ต้องหาวิ่งหนีแตกกระเจิง ขณะเข้าพื้นที่เพื่อจับกุม โดยได้ยึดของกลางเพื่อทำการสืบสวนสอบสวนต่อไป