ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดมหาสารคาม 
ตรวจค้นเป้าหมายเกี่ยวกับยาเสพติด


 

วันที่  5-8 มกราคม  2564 


โดยการอำนวยการของนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นายธรรมนูญ แก้วคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นายอนุพงศ์ คำภูแก้ว ปลัดจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้นายกองตรีทองแดง ปินะเก ป้องกันจังหวัดมหาสารคาม สั่งการให้ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดมหาสารคาม นำโดยมว.ท.ภรัณยู มายูร ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดมหาสารคาม และสมาชิกอส.บก.อส.จังหวัดมหาสารคาม สนธิกำลังร่วมกับฝ่ายความมั่นคงอำเภอบรบือ ลงพื้นที่ปิดล้อมตรวจค้นบ้านเป้าหมายผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และขยายผลการจับกุมที่ “ชุมชนขวัญเมือง”อำเภอบรบือ หลังมีผู้แจ้งเบาะแสผ่านสายด่วน 043-777323 โดยมีผลดำเนินการคือ 
  1. จับกุมผู้ต้องหาครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภท 1 จำนวน  1 ราย พร้อมของกลางยาบ้า 5  เม็ด 
  2. ขยายผลการจับกุมผู้ต้องหาครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภท 1จำนวน 1 ราย พร้อมของกลางยาบ้า 13 เม็ด
  3. ขยายผลการจับกุมผู้ต้องหาครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภท 1 จำนวน 1 ราย พร้อมของกลางยาบ้า 55 เม็ด ยาไอซ์ 1.0 กรัม
  4. ขยายผลการจับกุมผู้ต้องหาครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภท 1 จำนวน 1 ราย พร้อมของกลางยาบ้า 18 เม็ด ยาไอซ์ 0.79 กรัม
  5. จับกุมผู้ต้องหาเสพและครอบครองอาวุธปืนยาวไทยประดิษฐ์จำนวน 1 กระบอก
  6. นำผู้เสพเข้ารับบำบัด จำนวน 3 ราย

     จึงควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางนำส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป