จับกุมผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ
อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
วันที่  7 ม.ค. 64  

ภายใต้การอำนวยการของนายคมป์ สังข์วงษ์ นายอำเภอขุนหาญ , ได้สั่งการให้นายจุติเพชร บุญเนตร ปลัดอำเภองานป้องกัน นำกำลังสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน อ.ขุนหาญ ที่ 6 สนธิกำลัง จนท.ตร.งานสืบสวนสภ.ขุนหาญ ,จนท.หน่วยพิทักษ์และรักษาป่าที่ ศก.1,จนท.ทหาร ฉก.3
ร่วมกันระดมกวาดล้างอาชญากรรมและการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทำลายทรัพยากรธรรมชาติในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ อ.ขุนหาญ 
ผลการดำเนินการ มีดังนี้ 
1.เวลา 15.00  น. ได้ร่วมกันจับกุมตัว นายพลวัฒน์ สีดาพันธ์  อายุ 27 ปี บ้านเลขที่ 98 ม.7 ต.โพธิ์กระสังข์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
พร้อมด้วยของกลาง
1.ยาเสพติดประเภท5 (พืชกัญชา) จำนวน 2 ต้น
2.อาวุธปืนไทยประดิษฐิ์ (ปืนแก๊ปสั้น) จำนวน 1 กระบอก
3.ไม้พะยุง จำนวน 16 ท่อน ปริมาตร 0.161 ลบม.
4. ผลตรวจปัสสาวะเป็นบวกจากโรงพยาบาล 
โดยกล่าวหาว่า
ผลิตและมียาเสพติดให้โทษ ประเภท5 (พืชกัญชา)ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย
มีอาวุธปืนไว้ในความครอบครอง โดยผิดกฎหมาย
เสพยาเสพติดให้โทษ ประเภท1 (ยาบ้า)โดยผิดกฎหมาย
ร่วมกันมีไม้หวงห้ามอันยังมิได้แปรรูป(ไม้พยุง)ไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
รับไว้ด้วยประการใดๆซ่อนเร้นจำหน่ายหรือช่วยพาเอาไปเสียให้พ้นซึ่งไม้หรือของป่าที่ตนรู้อยู่แล้วว่าเป็นไม้หรือของป่าที่มีผู้ได้มาโดยการกระทำผิดกฎหมาย

2.ได้ร่วมกันจับกุมตัว นายกฤตวัฒน์ โพธิสาร  อายุ 16 ปี บ้านเลขที่ 8 ม.1 ต.โพธิ์กระสังข์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
พร้อมด้วยของกลาง
1.ยาเสพติดประเภท1 (ยาบ้า) จำนวน 82 เม็ด
2. ผลตรวจปัสสาวะเป็นบวกจากโรงพยาบาล 
โดยกล่าวหาว่า
มียาเสพติดให้โทษ ประเภท1(ยาบ้า)ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย
เสพยาเสพติดให้โทษ ประเภท1 (ยาบ้า)โดยผิดกฎหมาย

3.ได้ร่วมกันจับกุมตัว นายจิรวัฒน์ บุญสอน อายุ 35 ปี บ้านเลขที่ 82 ม.2 ต.โพธิ์กระสังข์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
พร้อมด้วยของกลาง
1.ยาเสพติดประเภท1 (ยาบ้า) จำนวน 120 เม็ด
2. ผลตรวจปัสสาวะเป็นบวกจากโรงพยาบาล 
โดยกล่าวหาว่า
มียาเสพติดให้โทษ ประเภท1(ยาบ้า)ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย
เสพยาเสพติดให้โทษ ประเภท1 (ยาบ้า)โดยผิดกฎหมาย
                  
4.ได้ร่วมกันจับกุมตัว นายพลรัตน์ โพธิ์กระสังข์ อายุ 28 ปี บ้านเลขที่ 43/1 ม.7 ต.โพธิ์กระสังข์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
พร้อมด้วยของกลาง
1.ยาเสพติดประเภท1 (ยาบ้า) จำนวน 7 เม็ด
2. ผลตรวจปัสสาวะเป็นบวกจากโรงพยาบาล 
โดยกล่าวหาว่า
มียาเสพติดให้โทษ ประเภท1(ยาบ้า)ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย
เสพยาเสพติดให้โทษ ประเภท1 (ยาบ้า)โดยผิดกฎหมาย


 สถานที่จับกุม บริเวณบ้านเลขที่ 98 ม.7 ต.โพธิ์กระสังขฺ์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ

เจ้าหน้าที่จึงได้นำตัวผู้ต้องหาฯพร้อมด้วยของกลางทั้งหมด ส่งพนักงานสอบสวน สภ.กันทรอม เพื่อดำเนินคดี
ตามกฏหมายต่อไป

(ไม้พยุง) ของกลางเก็บรักษาไว้ที่หน่วยพิทักษ์และรักษาป่าที่ ศก.1