ออกตรวจสถานประกอบการคล้ายสถานบริการ
อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต

 

วันที่ 5 มกราคม 2564 ตั้งแต่เวลา 21.30 - 24.00 น.


ภายใต้การอำนวยการและสั่งการของ นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ว่าที่ ร.ต.วิกรม  จากที่  ,รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (ม) ,,นายสมปราชญ์ ปราบสงคราม นายอำเภอเมืองภูเก็ต  นายชูชีพ บำรุง ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง นายสุวัฒน์ บุบผะโพธิ์ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง นำโดย นายสมปราชญ์ ปราบสงคราม นายอำเภอเมืองภูเก็ต พร้อมด้วย นายดนัย ใจแข็ง ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง นำกำลังสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) จำนวน 15 นาย บูรณาการร่วม กับเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองภูเก็ต ออกตรวจสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองภูเก็ต ตำบลตลาดเหนือ/ตลาดใหญ่ จำนวน 7 ร้าน 
1.ร้านเสวนา
2.ร้านโสด 
3.ร้านเพลินจิต
4.ร้านเธอ
5.ร้านกล้วยน้ำว้าสะพานหิน
6.ร้านเจริญสุข
7.ร้านตะไคร้ 
ตรวตติดตามผลการดำเนินงานและประชาสัมพันธ์ให้ถือปฏิบัติตาม คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 7406/2563 ลว.24 ธันวาคม 2563 เรื่อง มาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - ๒๐๑๙ จังหวัดภูเก็ต กำชับให้เปิด - ปิด ร้านตรงตามเวลาที่กฎหมายกำหนด และเปิดให้บริการภายใต้ข้อกำหนดตามมาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - 2019 และได้กำชับถือปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดภูเก็ตโดยเคร่งครัด ผลการตรวจ เหตุการณ์ทั่วไปปกติ