จัดระเบียบสังคม

วันที่ 6 ม.ค. 2564 ตั้งแต่เวลา 22.00 น.


ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.ท.ม.ล. กิติบดี ประวิตร ผวจ.กบ.,นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รอง ผวจ.กบ.,และ พล.ต.ต.ภิญโญ หวลกสินธุ์ ผบก.ภ.จว.กบ.
ได้สั่งการให้ชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมจังหวัดกระบี่ บูรณาการกำลัง 4 ฝ่าย ประกอบด้วยฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร และสาธารณสุข โดยมี นายอนุวรรตน์ โหมดพริ้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการ พร้อมด้วย พ.อ.สมบัติ สืบท้วม รอง ผอ.กอ.รมน.จ.กบ., นายวิทยา วัฒนะเรืองโกวิท นายแพทย์ สสจ.กระบี่,นายชัยวุฒิ บัวทอง นายอำเภอเมืองกระบี่,พ.ต.อ.ณรงค์ ลักษณะวิมล ผกก.สภ.เมืองกระบี่ , เป็นรองหัวหน้าชุดปฏิบัติการ ได้ทำการสนธิกำลัง กอ.รมน.จ.กระบี่,กก.สส.ภจว.กระบี่, ปกครองอำเภอเมืองกระบี่, สถานีตำรวจภูธรเมืองกระบี่ สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ และกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดกระบี่ที่ 1 ได้ร่วมกันปฏิบัติการตรวจสถานบริการและสถานประกอบการคล้ายสถานบริการในเขตพื้นที่ อ.เมืองกระบี่ จำนวน 5 ร้าน ดังนี้
     1.ร้าน Factory 
     2.ร้าน Boxbar 
     3.ร้าน Hang Out
     4.ร้าน Zeus
     5.ราน CRAZY9
     เพื่อตรวจให้คำแนะนำสถานบริการในการปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รอบ 2  และเป็นป้องปรามการกระทำผิดกฎหมาย อันเป็นการรักษาความสงบเรียบร้อยในอำนาจหน้าที่
 สรุปผลการปฏิบัติการ
พบว่ามีลูกค้าเข้ามาใช้บริการบางตา บางร้านมีลูกค้าแค่ 3-4 คน พร้อมกันนี้ผู้ประกอบการทุกร้านได้ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี และยินยอมปรับปรุงการให้บริการลูกค้าตามคำแนะนำ ส่วนความผิดตามกฎหมายอื่นๆ ไม่พบการกระทำความผิดแต่อย่างใด