ลงพื้นที่ตรวจตามมาตรการป้องกันโควิด เฝ้าระวังเชิงรุก จ.นนทบุรี

 

วันที่ 5 มกราคม 2564 ตั้งแต่เวลา 17.00 น.เป็นต้นไป

 

      โดยนางสาวสะอาด  พิมพ์สมบูรณ์ ปลัดอำเภอเจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนนายอำเภอเมืองนนทบุรี มอบหมายให้ทีมบูรณาการร่วมศูนย์โควิดอำเภอเมืองนนทบุรีประกอบด้วย ปลัดอำเภอ,เจ้าหน้าที่ปกครอง,เจ้าหน้าที่สาธารสุข,สมาชิก ร้อย อส.อ.เมืองนนทบุรีที่ 1 และลูกจ้างโครงการ Smart Team ลงพื้นที่ตรวจตามมาตรการค้นหาเฝ้าระวังเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยงของเขตพื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรี เพื่อแจ้งประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือผู้ค้าให้ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 2 /2564 และคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 6/2564 ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของจังหวัดนนทบุรี ผลการดำเนินการจากการลงพื้นที่ตรวจ 
ดังนี้
1) ตรวจประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบ ตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 2/2564 ข้อ 3 จำกัดเวลาเปิด-ปิด และเงื่อนไข ประเภทภัตตาคาร ร้านอาหาร ศูนย์อาหาร ฯลฯ ผลการตรวจ พบว่าผู้ประกอบการมีความพร้อมในการป้องกันตามมาตราการภาครัฐ โดยมีเจลล้างมือ วัดอุณหภูมิ การสแกนไทยชนะและลงลายมือชื่อผู้เข้าใช้ และผู้ประกอบการมีความพร้อมในการปฏิบัติตามคำสั่งฯ เรื่องการงดให้ลูกค้าดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอภายในร้าน พร้อมปิดทำการในเวลา 22.00 น.และปฏิบัติตามในข้อสั่งการอื่นๆโดยเคร่งครัด
ผลการดำเนินการ พบผู้ประกอบการร้านอาหาร ร้านโหระพา และร้านลาบอุดร มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนต่อคำสั่งดังกล่าวข้างต้น โดยให้ผู้เข้าใช้บริการนั่งดื่มกินเครื่องดื่มแอลกอฮอภายในร้าน ชุดปฏิบัติการจึงชี้แจงข้อปฏิบัติตามคำสั่ง พร้อมแจกคำสั่งให้ผู้ประกอบการ และทำบันทึกคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคไว้เป็นหลักฐาน ผู้ประกอบรับทราบและพร้อมปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัด
2) ตรวจประชาสัมพันธ์ แนะนำผู้ประกอบการให้ทราบถึงข้อควรปฏิบัติ ตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 6/2564 ตามข้อ 4 ปิดสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ ผลการตรวจสอบพบว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่รับทราบพร้อมปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าวข้างต้น 
เหตุการณ์ทั่วไปปกติ