จับผู้กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด จ.ศรีสะเกษ


 

วันที่ 5 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. ถึง 22.00 น. ได้ออกปฏิบัติการจับกุม
ผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามเรื่องร้องเรียนโดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามจังหวัดศรีสะเกษ. 

ในเขตพื้นที่
อ.กันทรารมย์
จ.ศรีสะเกษ

ผลการปฏิบัติ ได้ร่วมกันจับกุมตัวผู้ต้องหา
พร้อมของกลาง
-ยาบ้า จำนวน 214 เม็ด

จำนวน 5 ราย ดังนี้

1.นายณัฐวุฒิ. ท่าประดุจ
อายุ 24 ปี

ข้อหา มียาเสพติดให้โทษประเภท1(ยาบ้า)ไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมายและเสพยาเสพติดให้โทษประเภท1(ยาบ้า)โดยผิดกฎหมาย

ของกลาง 
-ยาบ้า จำนวน 204 เม็ด 

2.นางสาวสุทิสา. เหล็งบำรุง
อายุ 29 ปี

ข้อหา มียาเสพติดให้โทษประเภท1(ยาบ้า)ไว้ในความครอบครองโดยผิดกฎหมายและเสพยาเสพติดให้โทษประเภท1(ยาบ้า)โดยผิดกฎหมาย

ของกลาง
-ยาบ้า  จำนวน 10 เม็ด

3.นายพรเทพ.   มะลัย
อายุ 34 ปี

ข้อหา ขับรถจักรยานยนต์โดยผ่านการเสพยาเสพติดให้โทษประเภท1(ยาบ้า)มาก่อนโดยผิดกฎหมาย


4.นายฐากูร.   เพชรผา
อายุ. 22 ปี

5.นายเอนก.  ใสสะอาด
อายุ 23 ปี

ข้อหา เสพยาเสพติดให้โทษประเภท1(ยาบ้า)โดยผิดกฎหมาย


สมัครใจเข้าบำบัดฟื้นฟู 
จำนวน 3 ราย

รวมผู้ต้องหา 8 ราย
-รวมของกลาง
-ยาบ้าจำนวน  214 เม็ด

จึงนำตัวผู้ต้องหา พร้อมของกลางส่ง. พงส.สภ.กันทรารมย์
ดำเนินคดีตามกฎหมาย ต่อไป