ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ผู้ลักลอบขนยาเสพติด จ.สกลนคร

 

วันที่ 4 มกราคม 2564 เวลา 17.00 - 19.30 น.

 

       นายกานต์ กาญจนวงศ์สกุล นายอำเภออากาศอำนวย/ผบ.ร้อย อส.อ.อากาศอำนวย 9 มอบหมายให้ชุดปฏิบัติการค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัด และติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูอำเภออากาศอำนวย  บูรณาการชุดเฉพาะกิจและชุดเคลื่อนที่เร็วในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง สมาชิก อส., สมาชิก อส. ประเภทสำรอง จำนวน 15 นาย
   1. ร่วมจัดตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ผู้ลักลอบขนยาเสพติด และบริการประชาชนผู้สัญจรไปมา ร่วมกับนายกเทศมนตรีตำบลท่าก้อน จนท.ตร.สภ.โพนงาม จนท.สาธารสุข รพ.สต.ท่าก้อน อปพร. ณ จุดตรวจหลักหน้าไปรษณีย์อนุญาตท่าก้อน หมู่ที่ 1 ตำบลท่าก้อน
   2. ตรวจหาสารเสพติดในร่างกาย บุคคลต้องสงสัย เป็นชาย จำนวน 6 ราย
   3. ตรวจพบสารเสพติดให้โทษประเภท 1 เมทแอฟเฟตามีน (ยาบ้า) ในร่างกายเป็นเพศชาย จำนวน 4 ราย อายุระหว่าง 17 - 21 ปี จึงทำการคัดกรองสอบประวัติการเข้ารับการบำบัดรักษา หรือค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของจังหวัด หรือเข้ารับการบำบัดจากสถานพยาบาลอื่น ๆ เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาฟื้นฟูต่อไป
   4. ตรวจพบยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 เมทแอมเฟตามีน (บ้าย้า) จำนวน 16 เม็ด จำนวน 1 ราย นายสุจิตร โคตรวิชา (ไข่นุ้ย) อายุ 21 ปี 148 หมู่ที่ 14 ตำบลอุ่นจาน อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร จึงทำการจับกุม และแจ้งข้อกล่าวหาว่าครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 และเสพยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษในขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ จึงควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.โพนงาม ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป