ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
จ.อุตรดิตถ์

 

วันที่ 4 มกราคม 2564 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

 

       ภายใต้การอำนวยการของ นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์/นายพิภัช ประจันเขตต์ รองผู้ว่าฯ/นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล รองผู้ว่าฯ /นายจรัญ  กาญจนปัญญานนท์ ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้นายทวีศักดิ์ พุ่มมรดก ป้องกันจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยร้อยตรีส่งศักดิ์ ทรัพย์สระนิตร์ ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้จัดกำลังพล อส. จำนวน 6 นาย สนับสนุนภารกิจการตั้งจุดตรวจจุดคัดกรอง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-1 ของ ภ.จว.อุตรดิตถ์ ณ บริเวณ แยกโรงเรียนอุตรดิตถ์ ถนนประชานิมิตร ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ทำการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ ทำความเข้าใจ ประชาชนทั่วไป ให้เกิดความตระหนักและมีวินัยตนเอง ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19  โดยเคร่งครัด เน้นสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่ออกจากบ้านหรือทำกิจกรรมนอกบ้าน พบผู้สัญจรผ่านจุดตรวจ/จุดคัดกรอง ไม่สวมหน้ากากอนามัยและทำการตักเตือน จำนวน 7 ราย พร้อมแจกจ่ายเอกสารให้ความรู้เรื่อง “ 8 สิ่งที่ต้องทำเมื่อถึงบ้าน ให้ปลอด โควิด-19”  ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่เหตุการณ์ปกติ