ลักลอบเล่นการพนันชนไก่ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

 

วันนี้ 4 ม.ค. 2564 ตั้งแต่เวลา 09.30 น.

 

       ภายใต้การอำนวยการของ นายกองเอกณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผวจ.สุพรรณบุรี นายกองเอกปรีชา ทองคำ  นายกองเอกนพฤทธิ์ ศิริโกศล นายกองเอกชูชีพ พงษ์ไชย รอง ผวจ.สุพรรณบุรี นายกองเอกวัฒนา ยั่งยืน ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี สั่งการให้ นายกองตรีจิตรติ รามเนตร ป้องกันจังหวัดสุพรรณบุรี นายหมวดเอกชาญศักดิ์ รอดเจริญ นายหมวดตรีธรรศ ศรีดุษฎี ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมกำลังสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประจำร้อย บก.บร.บก.อส.สพ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี  เรื่อง การลักลอบเล่นการพนันชนไก่ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

ผลการปฏิบัติ : จากการลงพื้นที่ตามข้อร้องเรียนดังกล่าว พบเป็นบ้านผู้นิยมเลี้ยงไก่ชน มีสถานที่โรงเรือนในการเลี้ยงไก่ชน และที่ออกกำลังกายไก่ ทั้งนี้ไม่พบว่าการลักลอบเล่นการพนัน หรือมีการนำไก่ชนมาคัดทดสอบแต่อย่างใด จึงได้กำชับเน้นย้ำให้ผู้เป็นเจ้าของสถานที่ ได้ดูแลความรักษาสะอาดและเข้มงวดต่อการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคไวรัสติดต่อร้ายแรง โควิด 19 และไม่ให้มีการมั่วสุมหรือทำกิจกรรมในลักษณะที่มีการรวมกลุ่มบุคคลในสถานที่นี้แต่อย่างใด  ซึ่งเจ้าของสถานที่ยินดีที่จะปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดต่อไป
ยอดกำลังพล 7 นาย