ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมตลาดทุ่งเกวียน ตลาดขายของฝากชื่อดัง เพื่อป้องกันไวรัสโควิด-19 พบการ์ดยังไม่ตก

 

วันที่ 2 ม.ค. 2564  ตั้งแต่เวลา 13.30 น.

 

       นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้มอบหมายให้นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สถานีตำรวจภูธรห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ที่ตลาดทุ่งเกวียน ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

       จากการตรวจเยี่ยม พบว่า นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปมีการสวมใส่หน้ากากอนามัยเป็นจำนวนมาก มีการตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และบริการแอลกอฮอล์เจล  รวมทั้งจุดสแกน QR code ไทยชนะ บริเวณทางเข้าตลาดฯ ซึ่งคณะตรวจเยี่ยมได้ให้คำแนะนำข้อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคฯ ให้กับผู้จัดการตลาดฯ อาทิ การกำหนดช่องทางเข้าออกเพียงทางเดียว มาตรการลดความหนาแน่นของนักท่องเที่ยว จัดเจ้าหน้าที่สุ่มตรวจและให้คำแนะนำสำหรับผู้ไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันฯ เป็นต้น