ออกตรวจสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ เพื่อกวดขันแนะนำให้ปฏิบัติตามคำสั่ง ศบค.
ตามแนวทางมาตรการด้านสาธารณสุขในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) อย่างเคร่งครัด

 

วันที่ 31 ธ.ค.63 เวลา 20.30 น.

 

         นายสยาม ศิริมงคล ผวจ.อุดรธานี มอบหมายให้ นายนพดล มามาก ปจ.อด ร่วมกับ รอง ผอ.กอ.รมน (ท) /ผู้แทน นพ.สสจ /อ.เมืองอุดรธานี/สภ.เมืองอุดรธานี/จนท.ทน.อด /สห.ทบ. นำกำลังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตำรวจ สมาชิก อส. สห.ทบ ออกตรวจสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ เพื่อกวดขันแนะนำให้ปฏิบัติตามคำสั่ง ศบค. ตามแนวทางมาตรการด้านสาธารณสุขในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) อย่างเคร่งครัดในทุกมาตรการหลัก ซึ่งในขณะนี้ใกล้ห้วงที่สำคัญ คือ เทศกาลปีใหม่  โดยดำเนินการตรวจสถานประกอบการฯ ดังนี้   
         1. ร้านมุมสะหวาง
         2. ร้านละแวกนี้
         3. ร้านเพื่อนซี้ คาราโอเกะ
         4. ร้านฟลูอิส
          5. ร้านทางของฝุ่น
          6. ร้านโฟล์วบาร์
          7. ร้านมุม
          8. ร้านเอกมัย
     ทั้งนี้ทางตัวแทน/ผู้จัดการร้านทุกร้าน รับทราบมาตรการด้านสาธารณสุข ตามแนวทางการป้องกันโรคฯ และมีการดำเนินการแก้ไขตามที่ จนท.แจ้งขอให้แก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการทันที และจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ยังได้ตรวจติดตามสถานประกอบการฯ ในโซนไฮเทคอีกครั้ง เพื่อเน้นย้ำมาตรการและกำชับผู้ประกอบการฯ ให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และร้านฟลูอิส เป็นการติดตามครั้งที่ 2 ที่ยังไม่ดำเนินการในส่วนของระยะห่าง จึงให้ดำเนินการแก้ไขทันที และจำกัดผู้ใช้บริการ
          นอกจากนี้สถานประกอบการ/ร้านในโซนรอบเมือง แยกบ้านจั่น แยกสันตะพล ปิดให้บริการจำนวนมาก เนื่องจากวันส่งท้ายปีและการแพร่ระบาดของโรค Covid-19