จัดระเบียบสังคม

 

 วันที่  24 ธ.ค.63  ตั้งแต่เวลา 21.30 น.

เป็นต้นไป ภายใต้การอำนวยการของ นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์/นายพิภัช ประจันเขตต์ รองผู้ว่าฯ/นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล รองผู้ว่าฯ นายจรัญ  กาญจนปัญญานนท์ ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้  นายทวีศักดิ์ พุ่มมรดก ป้องกันจังหวัดอุตรดิตถ์ ป้องกันจังหวัดอุตรดิตถ์ทำหน้าที่ หัวหน้าชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการจังหวัดอุตรดิตถ์ บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมออกปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมฯ สถานบริการ สถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะคล้ายสถานบริการ ร้านคาราโอเกะ และสถานที่สำคัญในเขตพื้นที่อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จำนวน 7 แห่ง เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย  และดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด – 19  โดย กำชับและขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุตรดิตถ์ ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด 

ผลการปฏิบัติ ดังนี้
1. อ้ายหนานเพลินเพลง  เลขที่     452/1 ถนนย่านศิลาอาสน์ ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์ 
      ไม่พบการกระทำความผิด

2. ครัวน้องหญิงคาราโอเกะ 484/6 ถนนย่านศิลาอาสน์ ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์
       ไม่พบการกระทำความผิด

3. ร้านซูร่า ถ.บรมอาสน์ ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์

4. ร้านแอทไนท์ คาเฟ่ เลขที่ 270 ถ.บรมอาสน์ ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์

5. ร้านHAUS53 เลขที่ 282 ถ.บรมอาสน์ ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์
     สถานประกอบการ ลำดับที่ 3 - 5 คณะ จนท. ได้แจ้งประเด็นข้อร้องเรียนให้ผู้ประกอบการทราบ / ผู้ประกอบการรับทราบและยินดีปรับปรุ่งแก้ไข
       ขณะเข้าตรวจสอบไม่พบการกระทำความผิด

6. ร้าน ฟิบผับ เลขที่ 282/9 ถ.บรมอาสน์ ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์
      ปิดให้บริการ

7. บริเวณลานเอนกประสงค์(ลานร.5) ริมน้ำน่าน ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์
พบเด็กเยาวชนนั่งรวมกลุ่มกัน มอบหมายให้จนท.สนง.ศึกษาธิการจังหวัดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เหตุการณ์ปกติ