จับกุมผู้ลักลอบเล่นการพนันชนไก่
หน่วย : ป้องกันจังหวัดสุพรรณบุรี
ภารกิจ : ตรวจสอบข้อร้องเรียนการลักลอบเล่นการพนัน​ (ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี)
สถานที่ : ตำบลทัพหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี 
วันที่ 24 ธ.ค. 2563 ตั้งแต่เวลา 09.30 น.

ภายใต้การอำนวยการของ นายกองเอกณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผวจ.สุพรรณบุรี นายกองเอกปรีชา ทองคำ รอง.ผวจ.สุพรรณบุรี นายกองเอกวัฒนา ยั่งยืน ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี สั่งการให้ นายกองตรีจิตรติ รามเนตร ป้องกันจังหวัดสุพรรณบุรี นายหมวดเอกชาญศักดิ์ รอดเจริญ นายหมวดตรีธรรศ ศรีดุษฎี ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมกำลังสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประจำร้อย บก.บร.บก.อส.สพ ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีพลเมืองดี ได้ร้องเรียนยังศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ว่ามีการลักลอบเล่นการพนันชนไก่ ในพื้นที่ตำบลทัพหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จึงประสานฝ่ายความมั่นคงอำเภอหนองหญ้าไซ ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีดังกล่าว ณ บ้านหนองกระถิน ตำบลทัพหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี 
6. ผลการปฏิบัติ : จากการลงพื้นที่ตรวจสอบดังกล่าว ไม่พบบุคคลมั่วสุมลักลอบเล่นการพนันชนไก่แต่อย่างใด โดยสถานที่ที่ร้องเรียนเป็นสนามซ้อมชนไก่ที่ได้รับใบอนุญาตถูกต้อง ทั้งนี้ได้เรียกผู้ดูแลมาแจ้งเตือนถึงหลักการปฏิบัติและระเบียบของสนามซ้อมชนไก่ โดยห้ามมีการพนันโดยเด็ดขาด หากพบการฝ่าฝืนจะดำเนินคดีและถอนใบอนุญาตโดยทันที และให้เข้มงวดมาตรการการป้องกันโรคติดต่อร้ายแรงโควิด 19 ต่อผู้เข้ามายังสนามซ้อมไก่ชนดังกล่าว
6. ยอดกำลังพล 7 นาย