ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี กลุ่มงานความมั่นคง
ลาดตระเวนรักษาความสงบวันที่ 19 ธ.ค. 2563 ตั้งแต่เวลา 20.00 น.

ภายใต้การอำนวยการของนายกองเอกวัฒนา ยั่งยืน ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นายกองตรีจิตรติ รามเนตร ป้องกันจังหวัดสุพรรณบุรี นายหมวดเอกชาญศักดิ์ รอดเจริญ นายหมวดตรีธรรศ ศรีดุษฎี ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดสุพรรณบุรี นายหมวดเอกทรงวุฒิ เพ็งพันธุ์ จ่ากองร้อย บก.บร.บก.อส.สพ พร้อมกำลังพล ร้อย บก.บร.บก.อส.สพ  ออกปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนรักษาความสงบเรียบร้อย และป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่ ตรวจตราสถานประกอบการคล้ายสถานบริการ ร้านอาหาร ให้เคร่งครัดปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง รวมถึงบังคับใช้มาตรการการป้องกันโรคไวรัสติดต่อร้ายแรง (โควิด 19) ทั้งนี้ประชาชนส่วนใหญ่มีความเข้าใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และพร้อมจะปฏิบัติตนตามหลักสาธารณสุขในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสติดต่อร้ายแรง (โควิด19)