จับกุมผู้กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

วันที่ 19 ธันวาคม 2563 เวลาประมาณ 11.00 น.

ภายใต้อำนวยการของ นายเอกวัฒน์ พวงประโคน ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองรักษาราชการนายอำเภอเมืองบุรีรัมย์ และ นายไชยยันต์ พาสว่าง ป้องกันจังหวัดบุรีรัมย์ สั่งการให้
เจ้าพนักงานฝ่ายปกครองที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ นายถิระพล ประยงค์ จพง.ปค./เจ้าพนักงาน ปสส.,นายอนุชิต นันทรัตน์ จพง.ปค./จพง.ปปส.620375, นายโรจนินทร์ จินดา จพง.ปค./จพง.ปปส.611695, พร้อมด้วย มว.ต.พงษ์ศิริ สืบสุนทร จ่ากองร้อยฯ และสมาชิก อส.ร้อย อส.จ.บร. ที่ 1
เจ้าพนักงานฝ่ายปกครองอำเภอเมืองบุรีรัมย์นำโดย นายทนนท์ เม็นไธสง ปลัดอำเภอ/เจ้าพนักงาน ปปส.หมายเลข 600699, นางปิยาภรณ์ มีภักดี ปลัดอำเภอ, นายรัถฐา กิตติวิริยกุล เจ้าหน้าที่วิเคราะนโยบายและแผน พร้อมด้วยสมาชิก อส. ร้อย อส.อ.เมืองบุรีรัมย์ ที่ 3   
ได้ร่วมกันจับกุมตัวผู้ต้องหา ดังนี้
 นายวงศกรหรือม่อน นะรารัมย์  อายุ 19 106 ม.13    ต.บ้านบัว อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
พร้อมด้วยของกลางจำนวน 4 รายการ ดังนี้ 
 1. ยาบ้าเม็ด จำนวน 2 เม็ด บรรจุอยู่ภายในซองพลาสติกใส แบบซิปล็อค จำนวน 1 ซอง
 2. ยาบ้าเม็ด จำนวน 16 เม็ด บรรจุอยู่ภายในซองพลาสติกใส แบบซิปล็อค  
 3. ปัสสาวะของนายวงศกร นะรารัมย์ บรรจุในขวดพลาสติก  จำนวน 1 ขวด
4. แถบตรวจวิทยาศาสตร์ แสดงผลบวก จำนวน 1 ชิ้น
โดยกล่าวหาว่า   “มียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย” และ “เสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (แมทแอมเฟตามีน) โดยผิดกฎหมาย”
ที่เกิดเหตุ บ้านเลขที่ 106 ม.13 ต.บ้านบัว อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
ในการจับกุมตัวครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวผู้ถูกจับไว้เพื่อขยายผลเครือข่าย ตาม พ.ร.บ.ป้องกันปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.๒๕๑๙ มาตรา ๑๕  พอสมควรแล้ว จึงได้จัดทำบันทึกการจับกุม พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องนำตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองบุรีรัมย์