ตรวจปัสสาวะนักเรียนตามแผนงานป้องกัน

วันที่ 18 ธ.ค. 2563 เวลา 10.00 น. 

นายพีระวัฒน์ วังรัตน์กุล นายอำเภอ เขาสมิง มอบหมายให้นายฐิตินันท์ ประเทืองคุณ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง พร้อม สมาชิก อส.อ.เขาสมิง ร่วมกับโรงเรียนบ้านดอนสูง ดำเนินการสุ่มตรวจปัสสาวะนักเรียน โรงเรียนบ้านดอนสูง ตามแผนงานสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดให้เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา 

ผลการปฏิบัติ:
ไม่พบสารเสพติด จากการสุ่มตรวจปัสสาวะนักเรียน จำนวน 12 คน